DIN输液瓶

符合DIN标准,范围涵盖规格从50ml至1L的透明或棕色模制瓶。

产品

点击产品编号以了解产品信息

编号
毫升
毫升
毫米
毫米
一类
二类
三类
一类
二类
编号
额定容量
满口容量
重量
标准瓶口
高度
直径
一类透明玻璃
二类透明玻璃
三类透明玻璃
一类棕色玻璃
二类棕色玻璃
05353
150
207
142
S 32
102.5
66
20546
200
240
148
S 32
113.1
66
34430
250
308
179
S 32
136
66
05213
300
358
215
S 32
156
66
34412
500
588
290
S 32
78
78
34431
1000
1120
510
S 32
230
95