AFNOR Plasmas 输液瓶

该系列输液瓶专为血液制品产品设计,符合法国标准化协会(AFNOR)标准。它们包括I类、II类和III类透明玻璃瓶,规格为125 ml至2L,瓶口为PLA 40型。

毫升
毫升
毫米
毫米
一类
编号
额定容量
满口容量
重量
标准瓶口
高度
Ø
一类透明玻璃
00466
125
154
142
PLA 40
114.6
52
00194
250
330
225
PLA 40
152
66.2
00168
500
580
360
PLA 40
152
90.5
00195
1000
1094
625
PLA 40
247
90.5
00690
2000
2160
1185
PLA 40
281.5
118