• Follow us

美国标准输液瓶

该输液瓶系列专为北美市场设计,包括I类或II类透明模制瓶,瓶口标准为S28。

毫升
毫升
毫米
毫米
一类
二类
三类
一类
编号
额定容量
满口容量
重量
标准瓶口
高度
Ø
一类透明玻璃
二类透明玻璃
三类透明玻璃
一类棕色玻璃
20479
50
63.5
61
28 mm
84.9
39.8
20589
100
126.4
94
28 mm
95.63
51.59
20043
100
125
125
28 mm
109
49
20472
100
129.6
114
28 mm
105.1
50.7
20551
200
237.4
164
28 mm
131
61.5
34621
250
300
210
28 mm
149.2
64
34650
400
450
232
28 mm
150.2
75.6