ISO 32mm 输液瓶

该系列输液瓶符合ISO标准,瓶口标准为S32。

毫升
毫升
毫米
毫米
一类
二类
三类
一类
二类
编号
额定容量
满口容量
重量
标准瓶口
高度
Ø
一类透明玻璃
二类透明玻璃
三类透明玻璃
一类棕色玻璃
二类棕色玻璃
04109
50
68
55
S 32
68
46
34358
100
128
92
S 32
104
49
03194
125
147
95
S 32
98
56
20539
150
180
123
S 32
129
51
20018
250
297
143
S 32
125
69.8
20061
500
570
220
S 32
147
86